Generalforsamlingen 2012

Generalforsamlingen blev som traditionen siger afholdt på Restaurant Marina, Hvalpsund. Der var 40 fremmødte medlemmer fordelt på 29 parceller og det er noget i underkanten af hvad, der plejer at være. Enten var det en uheldig dag, eller også må vi tage det som et tegn på at, der er stor tilfredshed med aktiviteterne i året der gik.
Der blev stillet en del spørgsmål til brug af friarealerne og om de evt. kunne udlejes til andre formål – evt. afgræsning! Men der er mange hensyn der skal tages og det kan være elhegn og vand ved græsning, men også sprøjtning på de udlejede marker som kan være et problem for nogle. Men skal vi ikke leje ud, så kræver det en kontingent forhøjelse på ca 60 kroner om året.
Formandens beretning blev godkendt i sin helhed og også regnskabet og kontingentet for 2013 blev godkendt.
Der var valg til bestyrelse m. v.: Til bestyrelsen blev Orla Norup (130) og Hanne K. Jørgensen (161) genvalgt og Poul Bødskov (137) blev nyvalgt
Suppleanter:Bjarne Heilskov (113) blev genvalgt og Lars Henrik Søvsø (74) blev nyvalgt
Revisorer: Mads P. Madsen ( 62) og Grethe Rasmussen (152) og suppleanten Bodil Nielsen (129) blev alle genvalgt
Formanden takkede Børge Knudsen for alle de år han har været i bestyrelsen, og det arbejde han har udført, som formand for områdeudvalget. Også Max Thomassen takkede Børge for veludført arbejde, og den øvrige bestyrelse fik også tak.

Læs hele referatet under dokumenter, hvor du han hente referatet hjem på din computer.