Illeris-nyt

Praktiske oplysninger

Medlemsfortegnelse
Findes hos kasseren samt formanden – se fortegnelse over bestyrelse m.v. HUSK at underrette kassereren om adresseændring og ejerskifte.

Kommune
Vesthimmerlands kommune, Rådhuset, Frederik IX.s Plads 1, 9640 Farsø, tlf. 9966 7000. www@himmerland.dk.

Elforsyning
Himmerlands Elforsyning, Over Bækken 6, Postboks 664, 9100 Aalborg, tlf. 9936 9936. Fax. 9936 9999. Mail. hef@hef.dk

Vandforsyning
Hvalpsund Vandværk I/S, kasserer Per Sørensen, Skrænten 2, Hvalpsund, 9640 Farsø. Tilmelding til vandværkets sms service: http://kpdronefoto.dk/sms%20service-2.html

Postkasser
Postkasseanlæggene vedligeholdes af foreningen. Postkasserne er forsynede med RUKO systemlåse. Bestyrelsens formand og næstformand har hovednøglen og kan være behjælpelige med åbning af en postkasse i nødstilfælde – akut nøglebortkomst og lignende.

Nøgler til postkasser
Kan fremskaffes ved bestilling gennem foreningens formand – se fortegnelse over bestyrelse m.v. Nye nøgler betales af medlemmet og fremsendes efter bestilling direkte fra RUKO – som regel pr. efterkrav.

Renovation
Der køres renovation 26 gange i sommerhalvåret – dog som regel første gang lige efter påske og sidste gang efter skolernes efterårsferie, hvilket kan give uregelmæssig kørsel først og sidst på sæsonen.
Sække – Der leveres normalt før renovationsperiodens start 26 stk. sække ved hvert hus, og disse sække skal benyttes til husaffald og renovation. Med hensyn til renovation er der dog flere muligheder for hvor mange sække man vil have – se kommunes affaldshåndbog. www.renovest.dk

Storskrald, papir, flasker samt oli og kemikalieaffald m.m.
Grundejere kan orientere sig i kommunens affalds håndbog. www.renovest.dk

Kontingent/Restancer
Kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen og opkrævning udsendes medio august. Forfaldsdag er 1. september og kontingentet skal være betalt senest 2 måneder efter forfaldsdag (jvnf. vedtægterne).