Ekstraordinær generalforsamling

Alle grundejere i Illeris indkaldes til ekstraordinær generalforsamling lørdag 7. november 2020 kl. 11.00 på Fiskegården i Hvalpsund.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til formanden på mobil 29 13 35 50 eller på mail: on@illeris-nyt.dk

Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Anden behandling af følgende forslag til vedtægtsændring, der blev vedtaget med alle stemmer på den ordinære generalforsamling:
Nuværende: §.7 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. september hvert år……
Forslag til ændring: §.7 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen og forfalder til betaling den 1. februar hvert år……

Begrundelse for forslaget er, at det skaber stor forvirring blandt medlemmerne og administrativt besvær at opkrævningen for kalenderåret først foretages i september. Ved den foreslåede ændring er kontingentet for kalenderåret allerede betalt først på året.


3. Eventuelt – forslag, der fremsættes under dette punkt, kan ikke sættes under afstemning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen