Efterårets nyhedsbrev 2019

“Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj afsted” og vi har haft en fantastisk aktivitet på stranden, efter at vi i uge 28 fik den nye badebro sat i vandet. Der har været fuld aktivitet på og omkring broen. Der er blevet badet, fanget krabber og aldrig har så mange taget ophold på stranden omkring broen. Det har været fantastisk at opleve.
Broen skal på land igen, og det sker den 21. september fra kl. 9.00. Så er du frisk, så kom og giv en hånd med.

Kontingent for 2019
Vi har midt i august sent opkrævninger ud til betaling af kontingent til grundejerforeningen for 2019. Er I tilmeldt betalingsservice, så går alting automatisk. Ellers får I en påmindelse, enten i jeres netbank eller i form af en opkrævning, der kommer med posten. Betalingsfristen er 20. september og vi ser frem til, at vi igen i år ikke oplever nogle restancer.

Stigning i overnatninger
Vi har ingen statistik der underbygger det. Men fornemmelsen siger, at igen i år har der været en stor stigning i antalet af overnatninger i Illeris. Der er ingen tvivl om, at der har været langt flere udlejninger en tidligere, men også sommerhusejerne har benyttet deres huse flittigt i løbet af sommeren.

Flere solgte sommerhuse
Igen i år ser det ud til, at der er godt gang i salget af sommerhuse. I den sammenhæng kan vi da kun gøre opmærksom på, at står man med tanker om at sælge sommerhuset, så har man kunnet læse i diverse medier, at det er en god ting at få lidt aktivitet i huset. Altså at leje det ud.

Japansk pileurt
Når vi når foråret vil vi gøre en målrettet indsats for at få bugt med Japansk Pileurt, som er en af de invasive planterarter naturstyrelsen opfordrer til at vi udrydder. Derfor vil vi sammen med jer grundejere, der har forekomster af Japansk Pilerurt, gøre alt for at få udryddet denne plante. Så er der Japansk Pileurt på jeres grund, eller udenfor grunden, vil vi gerne I kontakter bestyrelsen, så vi kan få kortlagt udbredelsen.

Kort & godt
Vi har møde med kommunen om lokalplanen her i september og vi vil også tage andre spørgsmål op på mødet. Herunder selvfølgelig om det er muligt sammen med forvaltningen at finde nye løsninger på placering af affaldscontainerne, eller om vi skal løfte det spørgsmål op på et politisk niveau.

Bredbånd
Eniig har meddelt os, at vi ikke kan komme i betragtning til nedgravning af bredbånd i år. Hvad der sker næste år kan de ikke sige, da Eniig bliver slået sammen med SE og kommer nu til at hedde Norlys. Så der bliver ikke sendt tilbud ud i år, og lad os så se hvad der sker næste år.