Stort fremmøde til årets generalforsamling

Igen i år var der et stor fremmøde til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Illeris. Og som sædvanlig forløb det i fred og ro, dog med lidt snak frem og tilbage om hvordan bestyrelsen forvaltede “driften” af skovene i området.
Mange sommerhusejere har følt at udtyndingen i skoven mod nord har været alt for hårdhændet, og derfor var et af punkterne en Strategi- og Procedureplan for pleje af foreningens skovarealer.
Planen medførte en del indlæg, og forslaget blev derfor trukket tilbage og bestyrelsen skal nu se lidt mere på formuleringen, så vi til næste år kan fremlægge en plan, som kan blive vedtaget af generalforsamlingen.
Der sker dog ikke de store forandringer i hvordan skovene bliver plejet i fremtiden. Nu får vi bare nedfældet noget på skrift, der indtil nu har været værdigrundlaget for hvordan løbende bestyrelser har forvaltet skovene.
I referatet fra generalforsamlingen kan alle grundejere læse mere om, hvordan generalforsamlingen forløb, inden den afsluttende oste- eller rullepølsemad med kaffe.
God sommer