Status: Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 er overstået med et fantastisk flot fremmøde med 80 deltagere, der repræsenterede 52 sommerhusejere. Referatet vil blive tilføjet senere i denne artikel.

Valget til bestyrelsen betød, at vi siger farvel til Birgit Valentin og Jørn Kristensen i bestyrelsen. Vi kan kun takke Birgit og Jørn for det arbejde, de har udført som medlemmer af bestyrelsen. De har hver især bidraget med engagement og altid været positive og parate til at arbejde for Illeris.

Birgit håber vi stadig vil være aktiv i badebro lauget og Jørn har lovet, at vi må bruge ham som konsulent, når der skal følges op på de over 100 gamle træer vi får tilskud til fra EU. Der skal vi søge hvert år de næste 19 år.

De to nye i bestyrelsen er Christina Lund (139) og Morten Jungdal (98). Og vi glæder os til at samarbejde med de to nye medlemmer i bestyrelsen.

Glæd jer til referatet kommer her på siden, og vi skal nok sende en e-post til jer alle når referatet er på plads.