Spildevandsplan for Illeris

Modtaget fra Vesthimmerlands kommune:

Til grundejerforeningerne i Hvalpsund, Illeris og Ertebølle sommerhusområder.

Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Vesthimmerlands Vand A/S udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan for perioden 2018 til 2022.

Planen er i høring fra den 7. juni 2018 til den 2. august 2018, og derefter skal den endelig vedtages af byrådet. I høringsperiode har alle mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger ved bl.a. at bruge dialogboksen ”Din mening” i planforslaget eller sende en mail til teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan borgere og virksomheder skal håndtere deres spildevand i hele kommunen. Planen viser bl.a., hvordan spildevand behandles i dag og fortæller også, hvor der kommer til at ske ændringer i de kommende 4 år.

I kan se planen på https://www.vesthimmerland.dk/spildevand

Hvis planen bliver vedtaget, bliver I berørt af planen, da de tætbebyggede sommerhusområder i Illeris, Ertebølle og Hvalpsund spildevandskloakeres, hvor der i dag har bundfældningstanke.

Har I spørgsmål til planen, er I også velkommne til at kontakte mig på telefon 99 66 71 15.

Når arbejdet planlægges, vil alle lodsejere få et mere nøjagtigt tidspunkt med minimum 1 års varsel.

Priserne for kloakering og fremtidige udgifter kan I se her:

http://vesthimmerlandsvand.dk/wp-content/uploads/2018/01/Takster-på-spildevand-2018.pdf

Tilslutningsbidraget er 36.282,00 kr incl moms (2018-priser).