Så er der ryddet op på gravhøjen

Grundejerforeningen nyder godt af, at mange sommerhusejere er parate til at give en hånd med, når vi skal holder vores område attraktivt.

Nu er der ryddet på gravhøjen ned mod banestien, så den står uden småkrat, der var vokset op de sidste par år.

Så er gravhøjen igen fri for unødvendig bevoksning,