Ordinær generalforsamling 2022

Nordlige stamvej (Illeris Nord)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2022 i Grundejerforeningen Illeris
lørdag 25. juni kl. 12.30 på fælleden ved bålpladsen/gravhøjen.

Generalforsamlingen starter med et par snitter og øl/vand.
Ønsker I kaffe bedes I selv tage kopper og termokander med.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

3. Regnskab for 2021 og budget for 2022 ved kassereren. 

4. Forslag fra bestyrelsen.

  • A) Vi ønsker generalforsamlingens godkendelse af projektplanen. Vi ønsker ligeledes en overordnet godkendelse af projektets mål for retning: Se bilag A
  • B) Forslag til hatighedsdæmpende foranstaltning på Nordlige stamvej. Udgift 10.000-15.000 kr..

5. Forslag fra medlemmerne.

  • Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse m.v. På valg er:

Bestyrelsen:
Gert Thanning #96, villig til genvalg
Kasper Lynggaard #134, ønsker ikke genvalg 
Berit Christensen #131, villig til genvalg
Poul Bødskov #137, ønsker ikke genvalg
Suppleanter: 
Carsten Laursen (22) – villig til valg til bestyrelsen
Claus Nielsen (99) – villig til genvalg
Revisorer: Lars Møller Jensen (43), Anne Marie Hørup Jensen (93). På valg
Revisor suppelant:  Helle Tønder (85). På valg

8. Eventuelt.

Forslag, der fremsættes under dette punkt, kan ikke sættes under afstemning.

På bestyrelsens vegne

Orla Norup

Links til dokumenter:
Indkaldelse:
http://www.illeris-nyt.dk/?wpfb_dl=79
Bilag A:
http://www.illeris-nyt.dk/?wpfb_dl=77
Regnskab:
http://www.illeris-nyt.dk/?wpfb_dl=78