Illeris-nyt

Kontakt

Bestyrelsen

Orla Norup (Illeris 130) Formand
Illeris 130, Hvalpsund, 9640 Farsø, Mobil: 2913 3550,
mail: onorup@illeris-nyt.dk

Jørn Kristensen (Illeris 146) Næstformand/formand vandudvalget
Bredkær Parkvej 62, 8250 Egå, Mobil: 2425 9462, mail: loekke@post.tdcadsl.dk

Berit Christensen (Illeris 131) Kasserer
Kløvertoften 5, 7430 Ikast, Mobil: 6016 4548, mail: 4548 bvc@live.dk

Kasper Lynggaard (Illeris 134) Området, klippeholdet/skur mm.
Illeris 134, 9640 Farsø, Mobil 2795 8671, mail: lynggaard.kasper@gmail.com

Poul Bødskov (Illeris 137) Skovudvalget
Illeris 137, 9640 Farsø. Mobil: 7526 0312, kipb@mail.dk

Birgit Valentin (Illeris 179) Vejudvalget
Illeris 179, 9640, Mobil: 2467 7432, mail: birgitva@tdcadsl.dk

Gert Thanning (Illeris 96) Skovudvalget
Illeris 96, 9640 Farsø, Mobil 6160 4300, mail: familienthanning@gmail.com

Claus Nielsen (Illeris 99) Suppleant
Jelstrupvej 14, 9600 Aars, Mobil 2425 1172, mail: annikaclausnielsen@gmail.com

Carsten Laursen (Illeris 22) Suppleant
Solskrænten 8, 8220 Brabrand, Mobil 2126 3699, mail: carsten@laursen.mail.dk