Nyt fra skovudvalget

To nye bænke i Illeris med udsigt til strand og vand

Poul # 137 har gennem flere år ydet en stor indsats som formand for skovudvalget, men han har nu ønsket, at stafetten gives videre, og derfor har jeg overtaget formandsposten i skovudvalget.   

I skovudvalget er der de seneste år arbejdet med skovpleje af flere af vores arealer. Der er sket udtynding af underskov og fjernet træer, som ikke er bevaringsværdige. Dette sker lige nu blandt andet i området øst for banestien fra gravhøjen mod campingpladsen. 

Der er store og spændende oplevelser at hente i skovene i Illeris

Der arbejdes også med at effektuere beslutningen fra generalforsamlingen i 2019, hvor det blev besluttet, at der skal åbnes en 25 meter bred korridor fra gravhøjen og ned til stranden, men hvor enkeltstående egetræer ikke fældes. Der blev for to år siden fældet en del træer på området, og bestyrelsen har nu med skovteknisk bistand udtaget yderligere træer til fældning, så det med tiden kan vurderes, hvilke egetræer, der er bevaringsværdige som solitære træer. Der er – af andre – markeret flere træer op, men disse træer vil ikke blive fældet i denne omgang. 

Som et nyt tiltag kan man nu som grundejer være med til skovpleje og træfældning og så få det brænde, som man fælder i området. Er man interesseret i brænde til sin brændeovn, skal man kontakte mig, og vi vil så i fællesskab gennemgå det aktuelle skovareal med mærkede træer og aftale, hvordan skovplejen skal ske.  Det kan også aftales, at skovudvalget sørger for fældning og opskæring af træ i meter stykker, og grundejeren kan så hente træet i skoven.

Med venlig hilsen

Gert Thanning # 96

Tlf. 6160 4300