Nyhedsbrev januar 2020

Lokalplan revision – Lokalplanen er ved at blive behandlet færdig i Teknik- og miljøudvalget. Jungletrommerne siger, at der er et par grundejere, der har henvendt sig med indvendinger vedrørende max taghældning og bestemmelserne for områderne A og B, som er Over Koen og Institutionen. Men vi tror ikke, det vil få nogen stor indflydelse for det videre forløb.

Hjertestarter – Vi har ikke fået bevilget en hjertestarter fra Trygfonden, da der var mange flere ansøgning end hjertestartere. Men vi forsøger da igen til næste år.

Bredbånd – Vi har jo erfaret, at sommerhusområderne i Trend og Ertebølle har fået etableret bredbånd på samme betingelser som Louns fik sidste år. Og på helt anderledes vilkår end dem vi var stillet i udsigt. Vi har sendt en mail til vores kontakt i Eniig (nordlys), og hun vendte hurtigt tilbage med det svar, at der var sket nogle omstruktureringer i organisationen, så hun sendte mailen videre til projekt gruppen. I vores mail spurgte vi om, hvordan det kunne være, at stort set alle andre sommerhusområder i Vesthimmerland fik etableret bredbånd på nogle helt andre betingelser end dem vi fik præsenteret. Vi håber da de vender tilbage med oplysningen om, at vi er med i graveplanen for 2020.
SIDSTE NYT: Det ser ud til at de begynder at grave bredbånd ned i løbet af foråret. Der kommer mere nyt, når der er udarbejdet informations materialer.

Nye sommerhusejere – Så er der solgt nogle sommerhuse her i efteråret, så lad os håbe, at der også hurtigt viser sig købere til resten af sommerhusene, der er til salg. Og vi byder selvfølgelig nye sommerhusejere velkomne til vores dejlige område.

Kort over Illeris – Vi været på kommunen for at få vejmarkeringer rettet, så besøgende ikke kører i mosen når de følger de officielle kort. Der var fire-fem-seks rettelser, som nu bliver en del af de officielle kort. Vi havde også håbet, at de kunne rette stierne, men det havde de ikke lige overskud til?! Men vi kan se, at Facebook bruger de ændringer vi har lavet på OpenStreetMap, hvor alle stierne er tegnet ind.

Affaldsøerne – Sidst men ikke mindst, så skrev vi et brev til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget om placeringen af affalds-øerne. Formanden meddelte at brevet var sendt til høring i kommunen, og vi fik kort tid efter et svar fra forvaltningen, som lignede tidligere svar! Vi skriver til politikerne igen, for at efterlyse en politisk kommentar og holdning til forløbet i beslutningsprocessen. Og selvfølgelig til det miljømæssige i den aktuelle placering, i stedet for placeringen tæt på Hestbækvej. Forvaltningen mener, at skal affaldsøerne flyttes, så er det vores omkostning. Og de har lavet et overslag, som inkluderer alt papirarbejde i forbindelse med en evt. flytning. Men vi mener stadig, at Renovest og kommunen – som eksperterne – ikke har undersøgt mulighederne for en anden mere miljømæssig placering ordentligt.

Badebroen – 2019 var første sæson for vores badebro. Og hvilken sæson det blev til. Planen er at badebroen bliver “sat i søen” igen første weekend i maj, og det betyder sandsynligvis lørdag 2. maj. Og så har vi lært at badebroen skal op igen lidt tidligere end vi gjorde i år. Så første weekend i september, kommer den på land igen.