Lidt ændringer i landskabet

Som nogen har bemærket så har vi fået slået græs rundt omkring i området, men også lyngen på “heden” har fået sig en tur. Et par sommerhusejere har kommenteret på det ærgerlige i, at det er sket mens lyngen blomstrede.
Men vi har gjort det, med den forhåbning at endnu mere lyng så vil blomstre til næste år. “Heden” var efterhånden blevet dækket at flere og flere andre gevækster, som mere eller mindre overtog fra lyngen i store dele af området. Derfor det drastiske skridt.

Lyngen ser skåret ned, og vi håber så, at endnu mere lyng vil blomstre de næste år.

Også mod syd ved vendepladsen ned mod campingpladsen er der blev ryddet lidt op. Jern-bommene er blevet fjernet, skraldespanden sat på plads og der er fjernet græs og brændenælder. Det er sket med dejlig hjælp fra en sommerhusejer i området, som også vil hjælpe med at holde græs og brændenælder nede i fremtiden. Tak for hjælpen til alle, der rundt omkring hjælper til med at gøre vores område attraktivt.

Udsynet fra vendepladsen er nu ikke mere skæmmet af jernbomme og brøndringe.