Generalforsamling 2023

Indkaldelse til generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 17. juni 2023, kl. 13.30i Lord Nelson’s festlokaler

Ved generalforsamlingen er grundejerforeningen vært ved lidt brød med pålæg og kaffe. øl eller vand. Tilmelding til at få noget at spise er nødvendigt (antal personer og husnummer), og kan ske med SMS til formanden (29 13 35 50) eller næstformanden (24 25 94 62). Tilmelding senest 10. juni 2023.
Man kan selvfølgelig deltage i generalforsamlingen uden spisning.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Regnskab for 2022 og budget for 2023 ved kassereren.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
  • Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelse m.v. På valg er:
  Bestyrelsen:
  Orla Norup #130
  Jørn Kristensen #145
  Birgit Vallentin #179, ønsker ikke genvalg
  Suppleanter:
  Martin Enevoldsen (#23) – villig til valg til bestyrelsen
  Claus Nielsen (#99) – villig til genvalg
  Revisorer: Lars Møller Jensen (43), Helle Tønder (85). På valg
  Revisor suppelant: Ubesat.
 7. Eventuelt.
  Forslag, der fremsættes under dette punkt, kan ikke sættes under afstemning.

Her finder du regnskabsrapporten: http://www.illeris-nyt.dk/?wpfb_dl=87

På bestyrelsens vegne
Orla Norup