Generalforsamling 2020

Corona situationen åbner nu for, at vi kan afholde årets generalforsamling på restaurant Marina.

Så derfor:
Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 26. september 2020, kl. 14.00 på Restaurant Marina, Lystbådehavnen, Hvalpsund,
med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
 3. Regnskab for 2019 og budget for 2020 ved kassereren.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
  • Forslag til ændring af vedtægter for Grundejerforeningen Illeris.
   § 10, §15 og §31 endelig vedtagelse, se bilag.
   § 7 første behandling, se bilag.
 5. Forslag fra medlemmerne.
  • Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelse m.v. På valg er:
  Bestyrelsen:
  Kaj Laursen (3), Kasper Lynggaard (134), Berit Christensen (131) og Poul Bødskov (137). 
  Alle er villige til genvalg.
  Suppleanter:
  Kurt Nielsen (153) – ønsker ikke genvalg, ledig suppleant på valg.
  Revisorer: Lars Møller Jensen (43) og Jørgen Hedegaard (144). På valg
  Revisor suppleant: Gerda Hørup (93). På valg
 8. Eventuelt.
  Forslag, der fremsættes under dette punkt, kan ikke sættes under afstemning.

Foreningen er under generalforsamlingen vært ved en øl, vand og en kop kaffe og en mad.

På grund af Corona situationen opfordrer vi til, at der kun møder 1 person pr. parcel. Vi håber selvfølgelig, at vi næste år han afvikle generalforsamlingen på normal vis.

På bestyrelsens vegne 

Orla Norup