Generalforsamling 2017

I løbet af uge 18 fik vi udsendt indkaldelsen til årets generalforsamling, lørdag 3. juni kl. 14.00 på Marinaen i Hvalpsund.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Foreningens beretning ved formanden

3. Regnskab for 2016 og budget for 2017 ved kassereren

4. Forslag fra bestyrelsen.

Strategi- og procedureplan for pleje af foreningens skovarealer. Forslaget er ikke færdigt, men vil blive lagt i postkasserne eller kan hentes på www.illeris-nyt.dk

5. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Valg af bestyrelse m.v. På valg er:

Bestyrelsen: Orla Norup (130), Lars Henrik Søvsø (74) og Hanne Karkov Jørgensen (161). Lars Henrik og Hanne ønsker ikke genvalg

Suppleanter: Kurt Nielsen (153), Kaj Laursen (3) er villige til genvalg

Revisorer: Niels Ebdrup (125) og Jørgen Hedegaard (144) er villige til genvalg

Revisorsuppleant: Jørn Kristensen (146) er villig til genvalg

8. Eventuelt. Forslag, der fremsættes under dette punkt, kan ikke sættes under afstemning.

Foreningen er under generalforsamlingen vært ved en kop kaffe og et stykke mad.

—-

Indkaldelse og dagsorden finder du her: Dagsorden

Regnskab med drift, status og kommentarer findes du her: DriftStatusKommentarer.

Dokumentationen til Punkt 4: Strategi- og procedureplan for pleje af foreningens skovarealer er nu færdig og vil blive lagt i postkasserne, men du kan også downloade dokumentet her: Driftsformål for Illeris skovarealer

Vi vil gerne i fremtiden være lidt mindre afhængige af det danske postvæsen, så derfor opfordrer vi alle til at sende en email adresse til kasseren på mail.