Generalforsamling 2016

Så er det ned at være tid til årets generalforsamling. Indbydelser vil blive udsendt i løbet af den næste uge, men skriv det allerede i kalenderen nu. Altså generalforsamling lørdag 4. maj kl. 14.00 på Restaurant Marina, Lystbådehavnen, Hvalpsund.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Regnskab for 2015 og budget for 2016 ved kassereren.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af bestyrelse m.v.
Bestyrelsen:
Martin Munkholm (122) – villig til genvalg,
Leif Hansen (50) – villig til genvalg,
Bjarne Heilskov (113) – villig til genvalg,
Kurt Kvist Nielsen (153) – villig til valg som suppleant
Suppleanter:
Kaj Laursen (3) – villig til valg til bestyrelsen,
Ledig suppleant
Revisorer: Niels Ebdrup (125), Jørgen Hedegaard (144)
Revisorsupplant: Jørn Kristensen (146)
8. Eventuelt. Forslag, der fremsættes under dette punkt, kan ikke sættes under afstemning.

Og husk at foreningen er vært ved en kop kaffe og en oste- eller rullepølsemad.