Generalforsamlingen er udsat

Generalforsamlingen udsættes
Normalt så afholder vi årets generalforsamling første lørdag i juni, men vi tror simpelthen ikke vi får lov til at samles 70-80 medlemmer indenfor godt en måned.
Derfor udsætter vi foreløbig generalforsamlingen til lørdag 27. juni 2020 kl. 14.00 og hvis det kan lade sig gøre overholder vi foreningens vedtægter.
Hvis det heller ikke kan lade sig gøre, så må vi siges at være underlagt force majeure, og vil forsøge at få afholdt årets generalforsamling i løbet af efteråret.
I vil selvfølgelig få løbende information om dette, men hold jer også orienteret på hjemmesiden illeris-nyt.dk eller på Facebook (Illeris).

Sct. Hans bål
Vi vil gerne vente lidt med at aflyse årets Sct. Hans bål. Der kan være den mulighed, at vi aflyser den hyggelige og sociale fællesspisning og kun afholder et bål, hvor vi kan holde afstand. Men dette vil der komme mere information om i starten af juni.

Badebroen
Badebroen vil blive søsat lørdag 2. maj kl. 10.00 efter planen. Vi har brug for hjælp fra en håndfuld mænd, der kan være med til at samle elementerne i vandkanten, tre af gangen.
Elementerne skal så hales ud i Limfjorden for at blive sat sammen med de elementer, der allerede er ude (pas på fingrene). Håber vi ser lidt flere en badebro lauget, men heller ikke så mange, at vi ikke kan holde afstand (!)

Fiber
Der er fuld gang i nedgravningen af fiber, og der vil senere komme besked om, hvad I skal gøre hvis I vil benytte jer af tilbuddet om Internet og/eller TV.
Ikke alle græs-rabatter ser helt OK ud, men en mail fra Norlys forleden bad os om at have lidt tålmodighed: “…der ikke mangler meget, at blive gravet. I næste uge fortsætter også blæsning af forsyningsfibre til de nye skabe. Tidsplanen, ingen ændringer, er som tidligere udmeldt. 
Til info kan nævnes, at der køres en runde til sidste for evt rivning, samling af sten og udlægning af muld….så bær venligst over med, de nogen steder lidt ”ujævne” rabatter efter gravningen.”