ETABLERING AF BRO-LAV

En helt blank fjord
En helt blank fjord
Grundejere der er interesseret i at medvirke med at etablere en badebro ved Illeris bedes kontakte undertegnede pr. e-mail 
tegnestuen@t-fm.dk” eller på telefon 20 61 92 77.
 
Der indkaldes til stiftende møde i “Bro-lavet” i august måned
 
Henning Pilgård. 143