Er der besøg fra rummet?

Vores næstformand Jørn sammen med søn, svigerdatter og børnebørn i gang med at markere gamle træer.

Her op til påske er det ikke kun anemonerne, der titter frem i skoven. Der har også været en lille gruppe af mennesker, hvoraf én har båret et mystisk element på ryggen.

Men bare rolige. Det er ikke invasion fra det ydre rum, men vores næstformand, Jørn, der sammen med søn, svigerdatter og børnebørn er med til at mærke nogle af vores bevaringsværdige træer. Og ikke alene skal de mærkes, med de skal også GPS registreres, så myndighederne ved præcis hvor de står.

Det er træer, som vi har fået bevilget penge til af EU-midler de næste 20 år. Og det tager vi imod med glæde, da vi også synes det er vigtigt at værne om gode gamle ege- og bøgetræer. Så ser i nogle træer med et søm og et lille mærke med et nummer, så er det træer vi får tilskud til.

Men uanset tilskud eller ej. Så tag en tur rundt i Illeris området og nyd naturen om det så er skov, strand, mark eller eng I går igennem.