Bestyrelsen har konstitueret sig efter årets generalforsamling

Så har bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen først i juni. Og det betyder at Orla Norup (130), Jørn Kristensen (146) og Berit Christensen (131) alle fortsætter som henholdsvis formand, næstformand og sekretær.

Leif Hansen (50) fortsætter som formand for vandudvalget, Niels Rasmussen (152) fortsætter som formand for vejudvalget. Det gamle områdeudvalg bliver delt op på et skovudvalg og et områdeudvalg, og der bliver formændene henholdsvis Erik Jensen (135) og Kaj Laursen (3).

Suppleanterne Poul Bødskov (137) og Kurt Nielsen (153) bliver tilknyttet udvalgene efter behov.

Telefonlisten findes på dette link og referatet fra årets generalforsamling findes her. Begge dokumenter er sendt til medlemmerne på mail og de, der ikke har afleveret mailadresse vil få telefonlisten og referatet i deres postkasser.