Arbejdsdag i Illeris

I morgen holder vi arbejdsdag i Illeris med 20-25 sommerhusejere, der har tilmeldt sig til dagen. Dejligt at se opbakningen til at holde vores område, så det kommere til at fremstår i bedste forfatning, uden at vi skal bekoste fremmed arbejdskraft til alt arbejdet.

Vi starter i morgen, lørdag 28. oktober kl. 10.00 ved skuret ved siden af Illeris 147. Vi har udskudt forplejningen til kl 13.30, så vi får en mere sammenhængende arbejdstid. Husk at medbringe buskrydder, ørnenæb, hækklippere eller hvad du selv har af redskaber.